راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


( ادامه ای برای دل نوشته ی تو):

*

*

براي تو كه آرامي. براي تو كه بی صدا شكستي . براي تو كه خودت را شكستي و شكسته هايت را به آن ها سپردي . براي تو كه آن ها ، با شكسته هايت روحت را خراشيدند، می خراشند؟ براي تو كه عشق بازيچه ات كرده .برای تو که عشق را در فیلم ها و کتاب ها دنبال میکنی. برای تو که آنقدر به دوردست ها و خوب ها خیره شده ای که نزدیکی ها رو نمی بینی..و برای دیدن گاه به گاه مجبوری چندبار محکم پلک بزنی. براي تو كه زخمهاي تنت را مرهمي جز فراموشي نيست . برای تو که هم زخم های کهنه داری و هم زخم های تازه. براي تو كه خوابگردي . براي تو كه تنهايي ...برای تو که بزرگی... براي تو گريستم براي تو فرياد كشيدم و براي تو مي رقصم ، ساعتها ، روزها ، ماهها ، سالها ... بي آهنگ . دستم را بگير ، بيا با من برقص ... شکسته هایت را به حال خود رها نکن...شکسته هایت را پس بگیر.... برایشان مرهم بگیر... بیا با من برقص.... بگذار با رقصی دیوانه خراش هایت ، زخم هایت فراموش شود. فراموشی ...برچسب ها:
منبع مطلب